Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

1 May 2016

ગુજરાત રાજ્ય સ્થાપના દિન Video

આજે ગુજરાત રાજ્ય સ્થાપના દિવસ -( સ્થાપના ૦૧,મે ૧૯૬૦ )
ગુજરાતનું ગૌરવ અને શાન વિશે વધુ પરિચય મેળવવા આ વિડ્યો જરૂર જુઓ