Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

2 March 2016

વોટ્સ એપમાં મોકલો ડોક્યુમેન્ટ PDF ફાઇલ

એક સારા સમાચાર કહી શકાય કે હવેથી આપ વોટ્સ એપ પર ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ જેવી કે PDf મોકલી શકશો.તો છે ને સારા સમાચાર.આ માટે આપના મોબાઇલમાં વોટ્સ એપને અપડેટ કરવું પડશે.અપડેટ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો અને ડાઉનલોડ કરો.
* ગૃપમાં જો આ ફાઇલ મોકલવી હશે તો મોકલી શકશો,પણ શરત એટલી કે ગૃપના તમામ લોકોના વોટ્સ એપ અપડેટ વર્ઝન હોવા જોઇએ,તો જ આ ફાઇલ Send થાશે.