Code

Subscriber For My Blog Update in Email

10 February 2016

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી C.C.C.February List in One PDF

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ફેબ્રુઆરી માસમાં લેવાનાર ઉમેદવારોનું લિસ્ટ થોડા દિવસ પહેલા મુકાયેલ છે.જે અલગ અલગ તારીખ મુજબ મુકેલ છે.અહીં આપ આ લિસ્ટ તા.૦૭-૨-૨૦૧૬ થી ૨૯.૨.૨૦૧૬ સુધીનું એક જ ફાઇલમાં ડાઉનલોડ કરી શકશો. જેમાં કોમ્પ્યુટર/લેપટોપ પર Ctrl+ F કરી આપનું નામ ટાઇપ કરી Enter આપશો એટલે આ નામના જેટલા ઉમેદવારો હશે તે જોઇ શકશો,આપનું નામ પણ જોઇ શક્શો.
અમુક સ્માર્ટ ફોનમાં પણ Search ની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.