Code

ચલતી પટી

" 275 રેકોર્ડબ્રેક બ્લોગ/વેબસાઇટ બનાવનાર ગુજરાતના એક માત્ર શિક્ષક * ( 2000 થી વધુ પ્રાથમિક/માધ્યમિક શિક્ષકોને "કમ્પ્યૂટર અને ટેકનોલોજીનો શિક્ષણમાં ઉપયોગ" ની તાલીમ આપનાર ** આપના ચાલુ બ્લોગને બનાવો વેબસાઇટ.અને આપો આકર્ષક નામ.in/કે.Com અથવા org કરો.સપર્ક -પુરણ ગોંડલિયા "

23 February 2016

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી CCC નવું લિસ્ટ

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા CCC પરીક્ષા માટે નવું લિસ્ટ જાહેર કરાયું છે. તા.૦૧.૩.૨૦૧૬ થી ૧૦.૩.૨૦૧૬ સુધી લેવાનાર કર્મચારીઓનું લિસ્ટ એક જ ફાઇલમા ડાઉનલોડ કરો. -
* Download List One FIle (01 to 10 March) - 500 kb