Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

25 December 2015

દીપ પ્રાગટ્ય શ્લોક Mp3 -Deep Pragatya Song

શાળામાં કે જાહેર પ્રોગ્રામમાં દીપ પ્રાગટ્ય કરવાનું થાય ત્યારે સરસ મજાનો શ્લોક બેકગ્રાઉન્ડમાં વાગતો હોય તો એ રૂડું લાગે છે.તો હાજર છે ૨ શ્લોક જે આપને જરૂર ઉપયોગી થશે.  
  • શ્લોક ૧ Mp3 ડાઉનલોડ માટે :