Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

25 December 2015

દીપ પ્રાગટ્ય શ્લોક Mp3 -Deep Pragatya Song

શાળામાં કે જાહેર પ્રોગ્રામમાં દીપ પ્રાગટ્ય કરવાનું થાય ત્યારે સરસ મજાનો શ્લોક બેકગ્રાઉન્ડમાં વાગતો હોય તો એ રૂડું લાગે છે.તો હાજર છે ૨ શ્લોક જે આપને જરૂર ઉપયોગી થશે.  
  • શ્લોક ૧ Mp3 ડાઉનલોડ માટે :