Code

20 March 2015

ચરણોમાં વંદન

તા.૧૬ અને ૧૭ માર્ચ ડાયેટ,પોરબંદર ખાતે પોરબંદર તાલુકા્ની તમામ પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય (HTAT સિવાય)ને કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ બેઝિક વિશેની તાલીમ આપી.(આ પહેલા રાણાવાવ અને કુતિયાણા તાલુકાના તમામ આચાર્યને પણ આ તાલીમ આપી છે.) પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે બ્લોગમાં સારુ એવું નામ મળ્યું.આ તકે મને અહીં સુધીની સફરે પહોંચાડનાર એવા મારા આદર્શ અને મારા પ્રેરક એવા ગોસાઇ સાહેબને લાખ લાખ વંદન છે.