ચાલતી પટ્ટી

આપના ચાલુ બ્લોગને બનાવો વેબસાઇટ.અને આપો આકર્ષક નામ.જેમ કે rajeshpatel.blogspot.in માથી www.rajeshpatel.in/કે.Com અથવા org કરો.સપર્ક -પુરણ ગોંડલિયા - 99133 71388 "CTET Exam 2015 Form Start 30 July to 19 August 2015 * Exam : 20 September * More Detail CTET Click Here * TET 1 Exam : 23.8.2015 ""

Best Sollution & Take Benifits

.

Create Your Blog : PURAN -M.99133 71388

TET/TAT/HTAT  •  HTAT bharti Method New Rules
 

શિક્ષણની ફિલોસોફી કવીઝ- ૧ થી ૯

મિત્રો TAT,TET,HTAT માં ઊપયોગી
  • ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ યોજના- ભારતમાં પહેલવહેલુ ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ કરનાર - ગુજરાત રાજ્ય - E- Gram Vishva Gram - Full Detail Download
  • પંચવટી યોજના - Panchavati Yojana
  • સમરસ ગ્રામ યોજના - Samras Gram     ૧.જનરલ નોલેજના ૫૦૦ પ્રશ્નો
    ૨.જનરલ નોલેજના ૧૫૦૦ પ્રશ્ન