Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

1 November 2017

LPG Gas Subsidy Check Online -Video

તમે તમારા Bharatgas | Indane | Hp ગેસ કનેક્શન પર મળતી સબસિડીની વિગત એક જ મીનીટમાં ઓનલાઇન તમારા મોબાઈલ/કમ્પ્યૂટર કે લેપટોપ પર જોઈ શકો છો. સબસિડી મળે છે કે નહિ ? કેટલી મળે છે ? કઈ બેંકમાં અને ક્યા ખાતામાં જમા થાય છે ?કેટલા સિલીન્ડર મળ્યા અને કઈ તારીખે મળ્યા ? બધી વિગત એકદમ આસાનીથી મેળવી શકો છો.