Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

4 February 2017

Std.8 Gujarati Sem.2 Unit 5& 6 MCQ Quiz

ગુજરાતી ધો.૮ સત્ર.૨ ના એકમની ક્વિઝ 
આ એકમ આધારિત MCQ ક્વિઝ ડાઉનલોડ કરો અને સરળતાથી વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન કરો.વિદ્યાર્થીઓ સહેલાઇથી યાદ રાખી શકશે.અન્ય એકમના ક્વિઝની જેમ આમાં પણ પ્રશ્ન પ્રકારમાં વિવિધતા છે.(કોમ્પ્યુટર/લેપટોપમાં પ્લે કરી શકશો )