Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

2 January 2016

મારો વિશેષ પરિચય

મારા આ બ્લોગ અને મારા ક્રીએશન બાબત ઘણા લોકોનો એક સવાલ હોય છે કે :" તમારી ટીમમાં કેટલા લોકો છે? ત્યારે આજે એમનો જવાબ છે : આ બ્લોગ તેમજ બ્લોગ નિર્માણની અન્ય કામગીરી કે ક્રીએશન માટે મારી કોઇ ટીમ નથી, મારો વિશેષ પરિચય Click Here