Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

7 October 2014

આપના બાળકોને ગુજરાતી વ્યાકરણ શીખવો આસાનીથી વિડ્યો દ્વારા -

 કહેવતો -ગુજરાતી
 કહેવતો -ગુજરાતી
 કહેવતો -ગુજરાતી
 કહેવતો -ગુજરાતી
ગુજરાતી - વિરોધી શબ્દો
 અક્ષરમેળ છંદ
 સમાસ - ગુજરાતી વ્યાકરણ
સર્જકો અને સર્જન
અલંકાર -ગુજરાતી વ્યાકરણ
ગુજરાતી સુવિચાર
મા તે મા.....
ગુજરાતી સુવિચાર