Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

11 October 2014

  • ખુબ ખુબ આભાર મિત્રો,આપના અભિપ્રાય મળી રહ્યા છે.વાંચીને આનંદ થયો.આ વેબસાઇટ વિશે જ્યારે પણ આપનો અભિપ્રાય આપો ત્યારે છેલ્લે આપનું પુરુ નામ /ગામઅને આપની શાળાનું નામ લખવું.