Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

19 February 2013

બી.આર.સી.ભવન-રાણાવાવ ખાતે રાણાવાવ તાલુકાના પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે અન્ગ્રેજી ભાષા શિક્ષણ વિષયક ૩ દિવસની તાલીમનુ આયોજન કરવામા આવ્યુ હતુ.જેમા જાગ્રુતિબેન મેવાડા,નરેશભાઇ મારુ અને અમીતભાઇ સાતા તજગ્ન તરીકે હતા.