Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

24 September 2018

SBI Yono App : intro and Registration | Part.1

SBI દ્વારા લોન્ચ કરાયેલ અત્યાર સુધીની બેસ્ટ એપ્લીકેશન –જેમાં છે સૌથી વધુ ફીચર્સ. આ એપ્લીકેશનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો ? પરિચય અને રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગુજરાતીમાં પ્રેક્ટીકલ માહિતી માટે જુઓ આ વિડીયો