Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

7 August 2018

उकारान्त 100 हिन्दी शब्द Part.4 | હ્રસ્વ 'ઉ' સ્વરવાળા ૧૦૦ શબ્દો

આપના પરિવારના કે શાળાના નાના બાળકોને હિન્દી વાંચન શીખવા માટે હિન્દીમાં હ્રસ્વ 'ઉ' સ્વરવાળા ૧૦૦ શબ્દો અહી વિડીયો સ્વરૂપે મુકવામાં આવ્યા છે.