Code

28 May 2018

SSC Result 2018 | ધોરણ ૧૦ નું પરિણામ જાહેર

ધોરણ 10નુ પરિણામ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઈટ પર મુકાઈ ગયું છે,બોર્ડની વેબસાઈટ પર સીધા જ જુઓ-