Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

31 May 2018

HSC Result 2018 | ધોરણ 12 આર્ટ્સ અને કોમર્સનું પરિણામ જાહેર

ગુજરાત માધ્ય અને ઉ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલ ધોરણ 12 આર્ટ્સ અને કોમર્સની પરીક્ષાનું  પરિણામ આજે જાહેર થયુ છે.પરિણામની વિગત નીચે આપેલ છે.