Code

" TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

18 July 2017

ગણિત Video : સરાસરી |સરેરાશ |Average

ગણિત: આપેલ સંખ્યાઓની સરાસરી કેવી રીતે શોધી શકાય ? સરળ રીત સાથે  ગુજરાતીમાં વિડીયો જુઓ -શેર કરો.