Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

27 July 2017

NMMS Exam 2017 જાહેરાત વિગત & Pre.Exam Papers with Book.


 


ખાનગી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપી શકશે નહિ.