Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

29 May 2017

ધોરણ ૧૦ પરિણામ ૨૦૧૭ -SSC Result 2017

માર્ચ ૨૦૧૭ માં લેવાયેલ ધોરણ ૧૦ ની બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થઇ ચુક્યું છે.