Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

2 May 2017

Create New Account in Digital locker (Gujarati)2017ભારત સરકારના ડીજીટલ લોકર પોર્ટલ પર નવું એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવવું એમની ગુજરાતીમાં માહિતી સાથે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રેક્ટીકલ માહિતી સાથેનો આ વીડિયો જુઓ અને આપનું એકાઉન્ટ જાતે બનાવો માત્ર ૩ મિનીટમાં
તાજેતરમાં થયેલ પરિપત્ર સૂચના મુજબ આ વીડિયો