Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

17 February 2017

Making Video in Window Movie maker

Image to Video with Music (Easy ) Video in Gujarati.
આપના ફોટામાંથી એક શાનદાર વીડિયો બનાવો એકદમ આસાનીથી..શાળાની પ્રવૃતિઓ/વિશેષતાઓ/ઉજવણી કે આપના કોઇ યાદગાર પ્રસંગોની યાદગાર પળોને વીડિયો ફાઇલ બનાવીને સાચવો .Window Movie maker સોફ્ટવેરના ઉપયોગ વિશે ગુજરાતીમાં પ્રેક્ટિકલ માહિતી સાથેનો આ વીડિયો .