Code

" TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

24 September 2016

ડીઝીટલ યુગમાં શિક્ષકની ભૂમિકા - Role of Teacher-Video

ટેકનોલોજીના આ યુગમાં શિક્ષકની ભૂમિકા કેવી હોઈ શકે ?જુઓ આ વીડિયોમાં