Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

26 August 2016

આપની જાહેરાત આપો Youtube પરના મારા વિડિયોમાં

મિત્રો,
મારા હવે પછીના આવનારા વિડિયોમાં "Sponsored By " માં આપની જાહેરાત 
  • શું આપ આપનું નામ આપના ફોટા સાથે આપવા માગો છો ? 
  • આપની સરકારી કે ખાનગી શાળાની જાહેરાત આપવા માગો છો ?
  • આપના કોઇ ક્લાસીસની જાહેરાત આપવા માગો છો ?
  • આપના વ્યવસાયની જાહેરાત કરવાનો સૌથી બેસ્ટ ઉપાય .
  • શા માટે ...શું ફાયદો ?
  1. વિડિયો યુટ્યુબ પર આજીવન - કાયમ માટે રહેશે.
  2.  જેટલા પણ લોકો આ વિડિયો જોશે તે આપની એડ જોઇ શકશે.
  3. કોઇ રીન્યુ નહી,એડ આપો એક વખત - ચાલશે લાઇફટાઇમ,,,,દેશ અને દૂનિયામાં
  4. ગુજરાતના અનેક ગામડાઓ અને શહેરોમાં - શાળા/કોલેજોમાં ......