Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

28 August 2016

એક શિક્ષક મિત્ર શ્રી અવિનાશભાઇ ગામિત,(ભીમપુરા પ્રા.શાળા,તા.સોનગઢ,જિ.તાપી) દ્વારા મને એમનો અભિપ્રાય મળેલ છે.આ વાંચીને જે આનંદ થયો.આપ પણ આપનો અભિપ્રાય આપી શકો.