Code

11 August 2016

aazadi 70 -yad karo kurbani - Chitra Spardha File

આઝાદી ૭૦ -યાદ કરો કુરબાની અંતર્ગત ચિત્રસ્પર્ધાનું આયોજન કરવાનું છે,જેના માટે અહીં ૨૫ ચિત્રોનું એક કલેક્શન મુકેલ છે,જેની સીધી પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી વિદ્યાર્થીઓને આપી શકશો. (A4 PDF)