Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

2 June 2016

Praveshotsav Guideline By Govt. -પ્રવેશોત્સવ 2016-'17

શિક્ષણ વિભાગ,ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા આગામી પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ના સંદર્ભમાં એક ગાઇડલાઇન જાહેર કરેલ છે,જેમાં સુચનાઓ અને જરૂરી માહિતી સામેલ છે.આની પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.
પ્રવેશોત્સવ ગ્રામ્ય કક્ષાએ તા.08-09-10 અને શહેરી તા.૧૫-૧૬-૧૭ જૂન ૨૦૧૬