Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

9 March 2016

આજની નારી અબળા કે સબળા -કુ.નેહલ Speech

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિને તાજેતરમાં એક પ્રાર્થના બેઠકમાં આ વિષય પર રજૂ થયેલ વક્તવ્ય