Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

14 March 2016

Linedrawing Image - રંગ પૂરી શકાય તેવા ૧૦૦ ચિત્રો

નમસ્કાર મિત્રો, નાના બાળકોને કલર પુરવાનું બહુ ગમે છે.ચિત્રોમાં કલર પુરી શકે તેવા દોરેલા કેટલાક ચિત્રો અહિં આપેલા છે,જેમાં આસાનીથી બાળકો કલર પુરી શકશે.પ્રજ્ઞા વર્ગ તેમજ નાના ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપયોગી બનશે.આ ફાઇલના પેજની સીધી પ્રિન્ટ કાઢી આપી શકશો.