Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

20 February 2016

SSC Exam OMR Sheet કેવી રીતે ભરશો ?

ધોરણ 10ની બોર્ડની પરિક્ષામાં OMR Sheet ભરતી વખતે ભૂલો ન થાય તે માટે એજ્યુસફર તરફથી આ વિડીયો બનાવેલ છે. આ વીડીયો  જોયા પછી  વિદ્યાર્થીઓની OMR Sheet થતી મોટાભાગની ભૂલોને નિવારી શકાશે અને તેનું ખોટું મુલ્યાંકન થતું અટકશે આ વિડીયો આવનારી બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર  વિદ્યાર્થીઓને  એક વાર જરૂર બતાવશો