Code

" TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

6 February 2016

પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી પ્રાથમિકમાં -GR

પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવાસી શિક્ષકોની મદદથી તાસ દીઠ માનદ વેતનથી શિક્ષણકાર્ય કરાવવા બાબત ગાંધીનગરથી થયેલ પરિપત્ર - PDF Downlaod