Code

Subscriber For My Blog Update in Email

20 January 2016

Primary Scholarship Exam 2015 Result

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી પ્રાથમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યુ છે.પરિણામ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.