Code

" TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

17 January 2016

કાર્યાનુભવ ધો.૧ થી ૮ શિક્ષક આવૃતિ Download

ધો.૧ થી ૮ સત્ર ૧ અને ૨ ની કાર્યાનુભવ વિષય અંતર્ગત શાળાકક્ષાએ કરાવવાની વિવિધ પ્રવૃતિઓ/હેતુઓ/આયોજનની સંપૂર્ણ માહિતી સાથે  શિક્ષક આવૃતિ ડાઉનલોડ કરો. PDF File