Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

19 January 2016

26 January Speech - પ્રજાસતાક દિન ઉદબોધન

૨૬ મી જાન્યુઆરીના દિવસે આપને સ્પીચ આપવી છે? પરંતુ શું બોલવું એ વિચારો છો?તો આ રહ્યો આપની સમસ્યાનો ઉકેલ .નીચે આપેલ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો અને ૫ મિનીટની સરસ અને સંક્ષિપ્ત સ્પીચ આપો.