Code

ચલતી પટી

"TAT Exam (For Secondary)2017 Online Form Start 01.11.2017 to 29.11.2017

4 December 2015

LTC માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્સીઓની યાદીતાજેતરમાં જ  ગુજરાત સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્સી દ્વારા જ LTC પ્રવાસ કરવાનો તા.૦૩.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ પરિપત્ર થયો છે.આ માન્યતા પ્રાપ્ત ટ્રાવેલ એજન્સીઓની યાદી નીચે મુજબ છે.( યાદી સૌપ્રથમ આ બ્લોગ પર )સંકલન : પુરણ ગોંડલિયા