Code

ચલતી પટી

" 275 રેકોર્ડબ્રેક બ્લોગ/વેબસાઇટ બનાવનાર ગુજરાતના એક માત્ર શિક્ષક * ( 2000 થી વધુ પ્રાથમિક/માધ્યમિક શિક્ષકોને "કમ્પ્યૂટર અને ટેકનોલોજીનો શિક્ષણમાં ઉપયોગ" ની તાલીમ આપનાર ** આપના ચાલુ બ્લોગને બનાવો વેબસાઇટ.અને આપો આકર્ષક નામ.in/કે.Com અથવા org કરો.સપર્ક -પુરણ ગોંડલિયા "

7 December 2015

શાળા વ્યવસ્થાપન સોટવેર - School managment Softwer

HTAT આચાર્ય નિમણૂંક  શાળાઓમાં હાલ આ સોફ્ટવેર આપવામાં આવેલ છે.જેની મદદથી સરળતાથી શાળાની ઓફીસીયલ કામગીરી થઇ શકે છે અને જરૂરી કોમ્પ્યુટર વર્ક સરળ બનશે.