Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

31 December 2015

hike messenger - વોટ્સ એપ કરતા શ્રેષ્ઠ

મિત્રો,શું તમે હાઇક એપલીકેશન વિશે જાણો છો?
જો હાઇક યુઝ ના કરતા હોય તો આજે જ હાઇકની મજા લો.
૧.૫૦૦ મિત્રોનું ગૃપ બનાવી શક્શો.(વોટ્સ એપમાં ૧૦૦ )
૨.કોઇ પણ ફાઇલ મોકલી શકશો,(વોટ્સ એપમાં આ સુવિધા નથી.)
૩.કોઇએ મુકેલ ફોટૉ ડાઉનલોડ કર્યા વગર હાઇલાઇટ વાંચી શકો જેથી બિનજરૂરી ડાઉનલોડ ન કરવું પડે.(વોટ્સ એપમાં આ સુવિધા નથી.)
૪.એક જ સાથે તમે જેટલા ગૃપમાં પોસ્ટ મુકવા માગતા હોય તેમાં એક જ ક્લીકમાં મોકલી શકો.(વોટ્સ એપમાં આ સુવિધા નથી.)
૫.વિવિધ હાવભાવ અને સંદેશા માટે એનીમેટેડ સ્ટીકર્સ (વોટ્સ એપમાં આટલા નથી.)
૬.સંપૂર્ણ ભારતીય (વોટ્સ એપ નથી.)
7. ડાઉનલોડ કરો - Hike - Click Here