Code

" TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

21 December 2015

વ્યાકરણ -નિપાત,કૃદંત,છંદ,અલંકાર,વિભકિત અને સમાસ

ગુજરાતી વ્યાકરણના અગત્યના મુદ્દાઓ ડાઉનલોડ કરો .
* અલંકાર     * છંદ        * વિભક્તિ     *  કૃદંત 
* નિપાત     *  સમાસ      *  કર્તરિ/કર્મણિ/ભાવે