Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

28 November 2015

શાળામાં સજાની પ્રથા જરૂરી ?

શાળામાં સજાની પ્રથા જરૂરી ? આ વિષય પર ડો.રઇશ મનીયાર દ્વારા લખાયેલ એક સરસ મજાનો પ્રેરક લેખ : શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલ લોકોને બહુ ગમશે .-Click Here