Code

Subscriber For My Blog Update in Email

14 August 2015

Gujarati Android applicaion


નીચેની બધી એપલીકેશન ગુજરાતીમાં છે.નીચે નામ પર ક્લીક કરી Install પર ક્લીક કરશો.
 1. જાણવા જેવું 
 2. ગુજરાતી કી બોર્ડ
 3. ગુજરાતી કક્કો
 4. ગુજરાતી કેલેંડર
 5. ગુજરાતી લોકગીત
 6. ગુજરાતી વાનગી બુક
 7. ગુજરાતી - English ડિક્ષનરી
 8. ગુજરાતી જોક્સ 
 9. ઘરેલુ ઉપચારો ગુજરાતીમા
 10. બાળવાર્તાઓ
  આજે આટલી - વધુ ૧૦ આવતીકાલે મુકાશે,જોતા રહેજો