Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

26 August 2015

Android App For Child

  • પરિવારના નાના બાળકોને ગણીત શીખવો સરળતાથી એંડ્રોઇડ એપલીકેશન દ્વારા - ગુજરાતી ભાષામા એપલીકેશન Download App. -

  • પરિવારના નાના બાળકોને આપો જાણવા જેવી માહિતી ગુજરાતી ભાષામા સરળતાથી એંડ્રોઇડ એપલીકેશન દ્વારા Download App.- નીચે એન્ડ્રોઇડ એપના મેનુ જુઓ