Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

27 April 2015

Prerak lekh

ભરતી/પરિપત્રોથી થોડા બહાર આવીએ,લાઇફ સ્કીલ પણ અગત્યની છે,જુઓ ને તાલીમ પણ હવે આવી જ લેવાની છે આજથી ... સરસ મજાના બે પ્રેરક લેખ મુકુ છુ આપની સામે,વાંચવા જેવા છે,વિચારવા જેવા છે.
1.Tutata Sambandh ne -Download
2.Balko ne Ekalta - Download