Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

3 November 2014

અંતઃકરણપુર્વક આભાર

                        બ્લોગ થકી આજે હજારો મિત્રો ઓળખે છે .મારા આ બ્લોગના માર્ગદર્શક અને મદદરૂપ બનનાર એવા
  • શ્રી લાખાભાઇ સુંડાવદરા (BRC Co.Ranavav), 
  • આશિષભાઇ થાનકી (BRC Rnv.Comp.Oprator
  • વિવેકભાઇ જોષી (શ્રીનગર પ્રા.શાળા)
  • પરાગભાઇ જોષી ( રામનગર પ્રા.શાળા)
  • વગેરેનો અંતઃકરણપુર્વક આભાર માનુ છું.