Code

ચલતી પટી

"My All Video : Click Here"ગુગલ એડસેન્સની જાહેરાત વગર -ગુજરાતીમાં માહિતી સાથેનો બ્લોગ

16 November 2014

2.રાજ્ય સરકારની ભરતીમા મહિલા અનામત ૩૩ % પરિપત્ર ૧૧.૧૧.૨૦૧૪-PDF

3. પોલીસ વર્ગ ૩ માં ભરતી - ૧૯ નવે.થી ૧૬ ડિસે.ઓનલાઇન ઓજસ પર ફોર્મ ભરાશે.
૪.સુપ્રિમ કોર્ટમાં ફિક્સ પગાર કેસની નવી તારીખ ૦૨.૧૨.૨૦૧૪