Code

"લોકરક્ષક ભરતી પરીક્ષા તા. 06-1-2019 | TAT માધ્યમિક પરીક્ષા તા.27-1-2019 યોજાશે. "

16 November 2014

2.રાજ્ય સરકારની ભરતીમા મહિલા અનામત ૩૩ % પરિપત્ર ૧૧.૧૧.૨૦૧૪-PDF

3. પોલીસ વર્ગ ૩ માં ભરતી - ૧૯ નવે.થી ૧૬ ડિસે.ઓનલાઇન ઓજસ પર ફોર્મ ભરાશે.
૪.સુપ્રિમ કોર્ટમાં ફિક્સ પગાર કેસની નવી તારીખ ૦૨.૧૨.૨૦૧૪