Code

ચલતી પટી

"રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી NMMS અને NTSE પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઇન ૦૧ ઓગષ્ટથી ૩૦ ઓગષ્ટ સુધી www.sebexam.org પર ભરાશે.

26 October 2014

How To Download YouTube Videos

 પેન્શન યોજના બાબત

(વચ્ચે પ્લે નુ બટન દબાવશો એટલે નીચે યુટ્યુબ લખેલ દેખાશે,તેના પર ક્લીક કર્વું,જેથી યુટ્યુબ પર એ વિડ્યો ખુલશે જ્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો.આ વિડ્યોમાં ૩ રીત આપેલી છે, )