Code

5 September 2014


 CCC GTU EXAM PAPER 2014 Fase-1
  • આવતીકાલે શાળાના બાળકોને વર્ગમાં બતાવી શકાય અને તેને પ્રેરીત કરી શકાય તેવા નવા વિડ્યો મુકાશે,જેણે ભારતમાં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે,અને ગોલ્ડમેડલ પણ મેળવેલ છે.તો જોતા રહેજો અને આપના મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો,વધુમાં વધુ લોકો સુધી ઉપયોગી સામગ્રી પહોંચે તે આ વેબસાઇટનો હેતુ છે
  • આ વેબસાઇટ નિયમિત અપડેટ થાય છે.
  • ડાઉનલોડ કરવામાં સરળતા
  • કોઇ જાતની એડસેન્સ/વચ્ચે જાહેરાત નહી.
Create Blog - DIst.Kutch