Code

31 May 2014

પરિણામ


ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ

 Result Mate -Click Here

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર .
- રાજયમાં સામાન્ય પ્રવાહનું 66.35 ટકા પરિણામ આવ્યુ છે.
- વિદ્યાર્થિનીઓ 77.37 ટકા પરિણામ સાથે અગ્રેસર રહી છે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓએ 59.26 ટકા પરિણામ મેળવ્યુ છે.
- દાહોદ કેન્દ્રએ સૌથી વધુ 87 ટકા અને ખેડા જીલ્લામાં સૌથી ઓછું 17.26 ટકા પરિણામ મેળવ્યુ છે.
- 190 શાળાઓમાં 100 ટકા પરિણામ આવ્યુ છે જ્યારે 60 શાળાઓએ 10 ટકાથી પણ ઓછું પરિણામ મેળવ્યું છે.
- 158
વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ મેળવ્યો છે જ્યારે 8289 વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ હાંસલ કર્યો છે.
-
ગેરરીતિના કારણે 255 વિદ્યાર્થીઓના પરિણામો અનામત રખાયા છે.
- 5
લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓના પરિણામો જાહેર
-
આ વખતે સેમેસ્ટર સિસ્ટમ હોવા છતા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ સૌથી ઓછું 66 ટકા નોંધાયુ છે જ્યારે તેની સરખામણીમાં ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનુ ઐતિહાસિક 94 ટકા પરિણામ જાહેર થયું છે.