Code

ચલતી પટી

" 275 રેકોર્ડબ્રેક બ્લોગ/વેબસાઇટ બનાવનાર ગુજરાતના એક માત્ર શિક્ષક * ( 2000 થી વધુ પ્રાથમિક/માધ્યમિક શિક્ષકોને "કમ્પ્યૂટર અને ટેકનોલોજીનો શિક્ષણમાં ઉપયોગ" ની તાલીમ આપનાર ** આપના ચાલુ બ્લોગને બનાવો વેબસાઇટ.અને આપો આકર્ષક નામ.in/કે.Com અથવા org કરો.સપર્ક -પુરણ ગોંડલિયા "

22 August 2013

5th round


સતત અને સર્વ ગ્રાહી મૂલ્યાંકન માટે 31/8/2013 ના રોજ બાયસેગ પર 9.00 થી 12.00 વાગ્યા સુધી વિશેષ જીવંત પ્રસારણ થશે। દરેક શાળાઓએ એ જોવાનું રહેશે।