Code

18 April 2013

SMC ઓડીટ તા.૨૪/૪/૨૦૧૩ થી ૦૧/૫/૨૦૧૩ દરમિયાન પુર્ણ કરવુ.તા.૧૬/૪/૨૦૧૩ નો પરિપત્ર

૨.SC મા આવતી જાતિઓનુ લિસ્ટ
૩.સોળ સન્સ્કા
૪.ગુજરાતી સાહિત્ય વિષે જાણવા જેવુ 
૫.જુન ૨૦૧૩ થી ધો.૬ થી ૧૨ ના નવા પાઠ્યપુસ્તકો આવશે